Een SSD in topconditie houden doe je zo!

Steeds meer mensen laten een Hard Disk Drive (HDD) vervangen door een Solid Stad Drive (SSD). En dat is niet voor niets: een SSD is betrouwbaarder en sneller dan een HDD. Een SSD is betrouwbaarder omdat deze – in tegenstelling tot een HDD – geen bewegende onderdelen bevat. Hierdoor maakt een SSD minder geluid, is deze minder gevoelig voor fysieke schokken en kan deze eigenlijk nooit crashen. Een SSD is sneller omdat deze – in tegenstelling tot een HDD – een lees- en schrijfsnelheid haalt die tien keer hoger is dan die van een HDD. Hierdoor start bijvoorbeeld een laptop sneller op en reageren programma’s stukken vlotter. Het meerdere malen opslaan en verwijderen van bestanden zorgt er alleen wel voor dat de schijf slijt. In dit artikel vertellen we je daarom hoe je een SSD het best in topconditie kunt houden.

Schakel de automatische schijfdefragmentatie uit

Een SSD heeft geen lees-/schrijfkop en slaat gegevens op een andere manier op dan een HDD. Daarnaast worden bestanden die uit duizenden fragmenten bestaan nagenoeg net zo snel gelezen als een aaneengesloten bestand. (Bij een HDD is dat anders en gaat het lezen van gefragmenteerde bestanden trager.) Het defragmenteren van een SSD heeft dus niet zoveel zin. Zou je een SSD wél defragmenteren, dan zorgt dit bovendien voor een onnodige wis- en schrijfactiviteit die maakt dat de harde schijf eerder slijt. Je doet er dus verstandig aan de automatische schijfdefragmentatie uit te schakelen.

Maak gebruik van het TRIM commando

Een ‘page’ is de kleinste geheugenlocatie op een SSD. Meerdere ‘pages’ vormen een ‘block’. Met het TRIM-commando geeft het besturingssysteem aan welke ‘blocks’ niet meer in gebruik zijn. De SSD kan die ‘blocks’ vervolgens wissen. Je zult zelf wel begrijpen dat lege ‘blocks’ gemakkelijker te beschrijven zijn dan ‘blocks’ waarop nog gegevens staan die niet meer worden gebruikt. Of TRIM is ingeschakeld, kun je controleren door als administrator een command prompt venster te openen en het volgende commando in te voeren: ‘fsutil behavior query disabledeletenotify’. Als je vervolgens de reactie ‘DisableDeleteNotify = 0’ krijgt, betekent dit dat alles in orde is.

Als een SSD geTRIM’d is, is ook minder garbage colllection nodig. Garbarge collection is het (weer) leegmaken van bezette cellen van de HDD.

Schakel de zoekindexering uit

Windows indexeert continu de inhoud van opgeslagen persoonlijke bestanden zodat deze snel doorzocht kunnen worden. Een SSD is echter zo snel met het uitlezen van bestanden dat het laten indexeren van bestanden niet nodig is. Maak je hier toch gebruik van, dan zorgt dit wel voor meer schrijfactiviteit. Zoek daarom in het systeem naar ‘services.msc’ en open de instellingen van Windows Search door er met de rechtermuisknop op te klikken. Schakel vervolgens de zoekindexering tijdelijk uit en stel het Startup Type uitrolmenu in op ‘Disabled’.

Toe aan een nieuwe SSD?

Is het in topconditie houden van een SSD bij jou niet zo nuttig omdat deze bijvoorbeeld eigenlijk al te oud is? Laat deze dan vervangen door een SSD expert. Een SSD expert vind je bijvoorbeeld bij een reparatiebedrijf als Macbook reparatie Rotterdam of bij jou in de buurt. Veel succes!